کنفرانس خلاصه اکتبر و مراسم اهدای جوایز

November 5, 2021

آخرین اخبار شرکت کنفرانس خلاصه اکتبر و مراسم اهدای جوایز

موضوع: کنفرانس خلاصه اکتبر استاد فنی گوانگژو و مراسم اهدای جوایز
زمان: 5 نوامبر 2021
مکان: گوانگژو
اعضا: همه اعضای گوانگژو ککسیونگ

 

آخرین اخبار شرکت کنفرانس خلاصه اکتبر و مراسم اهدای جوایز  0

 

این جلسه با اهدای جوایز به همکاران برجسته از ساعت 14 شروع و در ساعت 16 به پایان می رسد.

 

آخرین اخبار شرکت کنفرانس خلاصه اکتبر و مراسم اهدای جوایز  1آخرین اخبار شرکت کنفرانس خلاصه اکتبر و مراسم اهدای جوایز  2آخرین اخبار شرکت کنفرانس خلاصه اکتبر و مراسم اهدای جوایز  3

 

آنها در ماه اکتبر عملکرد بسیار خوبی داشتند و امیدواریم در زمان آینده به تلاش خود ادامه دهند!