سفر استاد فنی گوانگژو

November 1, 2021

آخرین اخبار شرکت سفر استاد فنی گوانگژو

زمان: 28 اکتبر الی 31 اکتبر
مکان: استان یوننان، چین
پرسنل: Guangzhou Tech Maaster Auto Parts


این روزها هوا خیلی خوب است.با هم از شهر باستانی دیدن کردیم، طعم غذاهای محلی را چشیدیم، آداب و رسوم محلی را تجربه کردیم و از کوه های پوشیده از برف بالا رفتیم.طراوت بخش است، ماندگار است.

آخرین اخبار شرکت سفر استاد فنی گوانگژو  0آخرین اخبار شرکت سفر استاد فنی گوانگژو  1آخرین اخبار شرکت سفر استاد فنی گوانگژو  2آخرین اخبار شرکت سفر استاد فنی گوانگژو  3آخرین اخبار شرکت سفر استاد فنی گوانگژو  4